Wikipedia:封禁方針

出自維基百科

封禁係管理員不讓用戶繼續寫維基嗰一種措施。箇嗰措施只可用來阻止破壞。

管理員要曉得情發生了犀利,還得寫上封禁理由。封禁係一種“威懾”,不讓維基百科繼續佗破壞。如果又犯,則可以加大封禁嗰時間。封禁不係結果,係讓用戶好好寫維基百科嗰手段。

封禁不係用來懲罰用戶嗰,也不係報復嗰。更不能冇幹壞事就隨便封卟去。一般不搞追溯性封禁。

封禁嗰原因[編寫源代碼]

護到用戶同社群[編寫源代碼]

管理員可以爲了保護用戶們同到維基媒體計劃來封禁。一些原因下面寫著:

 • 人身攻擊;
 • 威脅要搞其他用戶嗰財產、名譽同到人身,或者搬法律威脅;
 • 可能會影響用戶人身安全嗰行動;
 • 宣佈出來個人嗰信息,不管係不係對嗰;
 • 違反著作權,且哇了好多遍不改;
 • 生者嗰條目裏頭加冇來源或者誹謗嗰假東西;
 • 賬號好像被盜了。

如果東西好隱秘,不可以貼到網上來,可以請元維基上嗰監管員監督掉個些東西。

阻止搗亂[編寫源代碼]

管理員可以把搞破壞嗰一些用戶封了,下面係一些理由:

 • 故意搞破壞;
 • 在維基規則裏頭故意亂搞,游戲社群;
 • 强調自己嗰想法,不管別人,搗亂社群;
 • 騷擾用戶或者其他不文明嗰做法;
 • 在編輯裏頭梗仗,反轉別人嗰編輯三次以上;
 • 打好多廣告,或者寫垃圾東西;
 • 故意寫東西來觸發濫用過濾器;
 • 跟方針揹著走道,尤其用傀儡;
 • 不來寫好百科全書嗰;
 • 用維基百科裏頭嗰行爲來脅迫其他用戶。

一般來哇,用戶陀封卟前會吃幾個警告。如果又犯,則不會警告。

純粹來搗亂[編寫源代碼]

一些純粹來搗亂嗰用戶可以直接封永久,不用警告。

 • 只來破壞嗰;
 • 只來打廣告嗰;
 • 用戶名不當嗰;
 • 密碼公開嗰傀儡賬號;
 • 冇批准或者壞嗰機器人

代理[編寫源代碼]

VPN可以讓破壞者好快嗰破壞,所以代理IP也要陀封卟去。

繞過去封禁[編寫源代碼]

一個用戶陀封了,還用另外一個賬號活動,則係繞過封禁,用來繞過去嗰賬號係傀儡賬號,可以馬上永久封卟去。要是拿箇嗰賬號搞壞事,則原來嗰賬號要陀封嗰更長時間。