IT

出自維基百科
跳至導覽 跳至搜尋
遠程通信塔

信息技術英文information technologyIT)係話管理同處理資訊用到嗰各種技術嗰統稱,主要係利用電腦科學同通訊技術來設計、開發、安裝同實施資訊系統同應用軟件