G8

出自維基百科

G8,又稱八國集團,係一个跨国经济组织,成员包括美國加拿大英國法国德國意大利日本及被冻结席位的俄羅斯。在俄羅斯被凍結會籍後,又稱七國集團。