跳至內容

分類:Help:維基辭典/漢字音

出自維基百科
開韻尾
p ph f m t th n l ch chh s k kh ng h
a pa pha fa ma ta tha na la cha chha sa ka kha nga ha
ia mia tia nia lia chia chhia sia kia khia hia ia
ua tua thua chua chhua sua kua khua ngua ua
o po pho fo mo to tho no lo cho chho so ko kho ngo ho
uo kuo khuo nguo uo
e te the ne le che chhe se he
ie nie lie chie chhie sie kie khie ngie ie
ue kue khue ngue
i pi phi fi mi ti thi ni li chi chhi si ki khi ngi hi i
ai pai phai fai mai tai thai nai lai chai chhai sai kai khai ngai hai
oi poi phoi foi moi toi thoi noi loi choi chhoi soi koi khoi ngoi hoi
ui tui thui nui lui chui chhui sui kui khui ngui ui
uai chhuai kuai khuai nguai uai
uoi kuoi khuoi nguoi uoi
u pu phu fu mu tu thu nu lu chu chhu su ku khu ngu u
au pau phau mau tau thau nau lau chau chhau sau kau khau ngau hau
ou pou phou mou tou thou nou lou chou chhou sou kou khou ngou hou
eu peu pheu feu meu teu theu neu leu cheu chheu seu heu
iu miu tiu thiu niu liu chiu chhiu siu kiu khiu ngiu hiu iu
ieu pieu phieu mieu tieu thieu nieu lieu chieu chhieu sieu kieu khieu ngieu hieu ieu

亞分類

箇隻分類有下頭嗰200隻細分類,攏共有231類。

(上一頁)(下一頁

H

(上一頁)(下一頁